KOenonderwijsadvies

Mijn passie ligt bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, waarbij het altijd gaat om wat er uiteindelijk in de klas gebeurt. Bij elke verandering zal de vraag moeten zijn: 'wat merkt de leerling ervan?' 
Ik streef naar een meer eigentijds vormgegeven onderwijs, bijvoorbeeld door het realiseren van meer maatwerk voor leerlingen of studenten. Onderliggende uitgangspunten zijn formatief handelen en leerdoeldenken.

Dankzij mijn jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitsbeleid kan ik scholen adviseren op dit terrein.  Recent heb ik me vooral verdiept in de methode van het Waarderend Onderzoeken en vanuit de Stichting Technasium breng ik kennis in op het gebied van authentiek, competentiegericht projectonderwijs.

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van het VO, maar ik ben zeker ook beschikbaar voor andere sectoren. Vanuit mijn rol als lid van een RvT binnen het PO houd ik contact met dat werkveld.

Zijn er vragen op het gebied van:

- gepersonaliseerd leren

- formatief handelen

- visie ontwikkeling

- realiseren van maatwerk voor leerlingen

- leermiddelenbeleid

- (onderlinge) schoolvisitaties, gespecialiseerd in de methodiek van het waarderend onderzoeken

- professionalisering van docenten

- kwaliteitsbeleid

Recent was ik co-auteur van een aantal white-papers over gepersonaliseerd leren, formatief evalueren en een schoolcultuur gericht op maatwerk, in opdracht van VO-Content:

vo-c-wp-bouwenaanmaatwerk-1 (1).pdf

vo-c-wp-bouwenaanmaatwerk-2 (1).pdf

whitepaper-bouwen-aan-een-schoolcultuur.pdf

 

Met betrekking tot de opdracht van de NVO om een beroepscompetentieprofiel te schrijven voor basis-orthopedagogen, verscheen dit interview in het Tijdschrift van Orthopedagogiek (nov 2019): TvO 2019-5 Interview Beroepscompetentieprofielen.pdf

 

KOENonderwijsadvies heeft ervaring op bovenstaande terreinen binnen het Voortgezet Onderwijs. Zowel in de rol van adviseur, sparringpartner, procesbegeleider en projectcoördinator.  

 

Privacyreglement: Privacy verklaring.pdf