Home » Wat kan ik?

ADVIES:

Ik ben een ervaren beleidsadviseur, op de hoogte van de laatste onderwijskundige ontwikkelingen. Mijn adviezen sluiten aan bij de praktijk en ik schrijf heldere beleidsnotities. Mijn streven zal er altijd op gericht zijn onderwijskundige verbeteringen te realiseren. Mijn belangstelling gaat uit naar het creëren van meer maatwerk, gepersonaliseerd leren, formatieve evaluatie, leermiddelenbeleid en het professionaliseren van docenten. Tevens ben ik expert op het gebied van kwaliteitsbeleid.

 

PROJECTLEIDER:

Ik ben graag de drijvende kracht bij het realiseren van veranderingen of het opzetten van nieuwe initiatieven. Ik neem initiatief, ben de motor achter het project en werk graag in teamverband. Voorbeelden daarvan zijn het opzetten en uitvoeren van de Zomerschool, een gezamenlijk project van CSG Liudger en OSG Singelland en kwartiermaker bij Technolab-Súdwest Fryslân.

 

PROCESBEGELEIDER:
Soms is er sprake van belangentegenstellingen en is het handig dat iemand van buiten de organisatie het evenwicht bewaart en de voortgang bewaakt. De procesbegeleider bewaakt de voortgang zonder projectleider te zijn. Voorbeeld daarvan is de begeleiding die ik gaf aan de fusie van twee mobiliteitscentra onder de vlag van de scholencoöperatie Pompeblêd.

 

ONDERZOEKER:

Ik ben groot voorstander van het doen van (praktijkgericht) onderzoek binnen de school. Ik begeleid docenten die onderzoek willen doen naar bepaalde zaken die ze in de klas tegenkomen. Maar het kan ook onderzoek zijn op schoolniveau, naar beleidsmatige interventies. Ik kan zowel zelf onderzoek uitvoeren als docenten begeleiden die praktijkgericht onderzoek verrichten. Is er belangstelling om een professionele leergemeenschap te creëren dan begeleid ik graag dit proces. 

VISITATIES:

Het doen van onderlinge schoolbezoeken blijkt een krachtig middel om een goed beeld te krijgen van de school. Dit kan zijn omdat er behoefte is aan overzicht van de kwaliteit van de lessen, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een inspectiebezoek. Maar een visitatie is ook heel geschikt om te kijken hoe een bepaalde onderwijsontwikkeling zichtbaar is in de praktijk.
Ik heb ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van visitaties. Bovendien heb ik een training beschikbaar voor docenten die willen worden ingezet bij schoolvisitaties. Heeft u als school belangstelling voor het opzetten van wederzijdse lesbezoeken, zowel intern als bij een andere school of locatie? Ik beschik over ruime ervaring, materialen en trainingen om dit traject op te zetten en uit te voeren.  Recent heb ik me verdiept in het uitvoeren van visitaties vanuit het perspectief van het waarderend onderzoek.

 

DUS:

Is er een helpende hand nodig? Zijn er goede ideeën, maar te weinig menskracht of kennis aanwezig? Neem dan vooral contact op om de mogelijkheden geheel vrijblijvend te bespreken.